GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.0 FPS
1080p
51.6 FPS
1440p
39.0 FPS
1440p
40.1 FPS
2160p
24.0 FPS
2160p
25.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.0 FPS
1080p
86.6 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
59.1 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
34.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
107.6 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
86.1 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
153.6 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
145.1 FPS
2160p
95.0 FPS
2160p
96.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn