RX 590 So với R9 FURY - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
41.2 FPS
1080p
37.1 FPS
1440p
32.0 FPS
1440p
28.8 FPS
2160p
20.1 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.2 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
47.8 FPS
2160p
29.1 FPS
2160p
27.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.2 FPS
1080p
93.1 FPS
1440p
78.0 FPS
1440p
74.8 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
43.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.2 FPS
1080p
139.1 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
133.8 FPS
2160p
91.1 FPS
2160p
89.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn