RX 570 So với R9 390X - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.9 FPS
1080p
33.5 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
26.0 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
16.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.9 FPS
1080p
68.5 FPS
1440p
44.6 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
25.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.9 FPS
1080p
89.5 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.9 FPS
1080p
135.5 FPS
1440p
130.6 FPS
1440p
131.0 FPS
2160p
87.1 FPS
2160p
87.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn