RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.0 FPS
1080p
50.0 FPS
1440p
45.0 FPS
1440p
39.0 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
24.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
93.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
58.0 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
106.0 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.0 FPS
1080p
152.0 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
95.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn