TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.4 FPS
1080p
894.4 FPS
1440p
121.4 FPS
1440p
496.9 FPS
2160p
48.5 FPS
2160p
198.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
253.4 FPS
1080p
929.4 FPS
1440p
140.4 FPS
1440p
515.9 FPS
2160p
57.5 FPS
2160p
207.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
274.4 FPS
1080p
950.4 FPS
1440p
167.4 FPS
1440p
542.9 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
223.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
320.4 FPS
1080p
996.4 FPS
1440p
226.4 FPS
1440p
601.9 FPS
2160p
119.5 FPS
2160p
269.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn