RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
820.0 FPS
1080p
766.8 FPS
1440p
455.0 FPS
1440p
426.0 FPS
2160p
182.0 FPS
2160p
170.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
855.0 FPS
1080p
801.8 FPS
1440p
474.0 FPS
1440p
445.0 FPS
2160p
191.0 FPS
2160p
179.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
876.0 FPS
1080p
822.8 FPS
1440p
501.0 FPS
1440p
472.0 FPS
2160p
207.0 FPS
2160p
195.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
922.0 FPS
1080p
868.8 FPS
1440p
560.0 FPS
1440p
531.0 FPS
2160p
253.0 FPS
2160p
241.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn