GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
496.0 FPS
1080p
555.7 FPS
1440p
276.0 FPS
1440p
308.8 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
123.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
531.0 FPS
1080p
590.7 FPS
1440p
295.0 FPS
1440p
327.8 FPS
2160p
119.0 FPS
2160p
132.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
552.0 FPS
1080p
611.7 FPS
1440p
322.0 FPS
1440p
354.8 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
148.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
598.0 FPS
1080p
657.7 FPS
1440p
381.0 FPS
1440p
413.8 FPS
2160p
181.0 FPS
2160p
194.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn