RX VEGA 6 So với GTX 960M - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.8 FPS
1080p
142.4 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
79.1 FPS
2160p
12.4 FPS
2160p
31.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.8 FPS
1080p
177.4 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
98.1 FPS
2160p
21.4 FPS
2160p
40.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.8 FPS
1080p
198.4 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
125.1 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
56.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.8 FPS
1080p
244.4 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
184.1 FPS
2160p
83.4 FPS
2160p
102.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn