RX VEGA 6 So với R9 M280X - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.8 FPS
1080p
144.3 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
80.1 FPS
2160p
12.4 FPS
2160p
32.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.8 FPS
1080p
179.3 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
99.1 FPS
2160p
21.4 FPS
2160p
41.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.8 FPS
1080p
200.3 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
126.1 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
57.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.8 FPS
1080p
246.3 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
185.1 FPS
2160p
83.4 FPS
2160p
103.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn