RX VEGA 6 So với Radeon R5 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.8 FPS
1080p
129.7 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
12.4 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.8 FPS
1080p
164.7 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
21.4 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.8 FPS
1080p
185.7 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
118.0 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
53.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.8 FPS
1080p
231.7 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
177.0 FPS
2160p
83.4 FPS
2160p
99.8 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn