RX 590 So với R9 FURY - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
411.8 FPS
1080p
370.8 FPS
1440p
228.8 FPS
1440p
206.0 FPS
2160p
91.5 FPS
2160p
82.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
446.8 FPS
1080p
405.8 FPS
1440p
247.8 FPS
1440p
225.0 FPS
2160p
100.5 FPS
2160p
91.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
467.8 FPS
1080p
426.8 FPS
1440p
274.8 FPS
1440p
252.0 FPS
2160p
116.5 FPS
2160p
107.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
513.8 FPS
1080p
472.8 FPS
1440p
333.8 FPS
1440p
311.0 FPS
2160p
162.5 FPS
2160p
153.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn