RX 570 So với GTX 970 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 970 với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
328.5 FPS
1080p
318.1 FPS
1440p
182.5 FPS
1440p
176.7 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
70.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
363.5 FPS
1080p
353.1 FPS
1440p
201.5 FPS
1440p
195.7 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
79.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
384.5 FPS
1080p
374.1 FPS
1440p
228.5 FPS
1440p
222.7 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
95.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
430.5 FPS
1080p
420.1 FPS
1440p
287.5 FPS
1440p
281.7 FPS
2160p
144.0 FPS
2160p
141.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn