RX 570 So với R9 390 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
328.5 FPS
1080p
315.4 FPS
1440p
182.5 FPS
1440p
175.3 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
70.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
363.5 FPS
1080p
350.4 FPS
1440p
201.5 FPS
1440p
194.3 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
79.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
384.5 FPS
1080p
371.4 FPS
1440p
228.5 FPS
1440p
221.3 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
95.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
430.5 FPS
1080p
417.4 FPS
1440p
287.5 FPS
1440p
280.3 FPS
2160p
144.0 FPS
2160p
141.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn