RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
575.0 FPS
1080p
555.7 FPS
1440p
320.0 FPS
1440p
308.8 FPS
2160p
128.0 FPS
2160p
123.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
610.0 FPS
1080p
590.7 FPS
1440p
339.0 FPS
1440p
327.8 FPS
2160p
137.0 FPS
2160p
132.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
631.0 FPS
1080p
611.7 FPS
1440p
366.0 FPS
1440p
354.8 FPS
2160p
153.0 FPS
2160p
148.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
677.0 FPS
1080p
657.7 FPS
1440p
425.0 FPS
1440p
413.8 FPS
2160p
199.0 FPS
2160p
194.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn