RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
371.7 FPS
1080p
464.6 FPS
1440p
206.8 FPS
1440p
258.1 FPS
2160p
82.4 FPS
2160p
103.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
406.7 FPS
1080p
499.6 FPS
1440p
225.8 FPS
1440p
277.1 FPS
2160p
91.4 FPS
2160p
112.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
427.7 FPS
1080p
520.6 FPS
1440p
252.8 FPS
1440p
304.1 FPS
2160p
107.4 FPS
2160p
128.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
473.7 FPS
1080p
566.6 FPS
1440p
311.8 FPS
1440p
363.1 FPS
2160p
153.4 FPS
2160p
174.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn