R9 M280X So với RX VEGA 3 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX VEGA 3 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX VEGA 3 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
44.6 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
24.8 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
9.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
79.6 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
43.8 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
18.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
100.6 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
70.8 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
34.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
146.6 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
129.8 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
80.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn