R9 M280X So với R9 M280X 2GB - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
138.1 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
76.7 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
30.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
173.1 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
95.7 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
39.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
194.1 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
122.7 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
55.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
240.1 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
181.7 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
101.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn