R9 M280X So với HD 7850M - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.3 FPS
1080p
96.7 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
53.7 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
21.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.3 FPS
1080p
131.7 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
72.7 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.3 FPS
1080p
152.7 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
99.7 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.3 FPS
1080p
198.7 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
158.7 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
92.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn