RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
136.2 FPS
1080p
126.1 FPS
1440p
98.4 FPS
1440p
91.2 FPS
2160p
40.5 FPS
2160p
37.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.2 FPS
1080p
161.1 FPS
1440p
117.4 FPS
1440p
110.2 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.2 FPS
1080p
182.1 FPS
1440p
144.4 FPS
1440p
137.2 FPS
2160p
65.5 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
238.2 FPS
1080p
228.1 FPS
1440p
203.4 FPS
1440p
196.2 FPS
2160p
111.5 FPS
2160p
108.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn