RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.8 FPS
1080p
101.0 FPS
1440p
83.7 FPS
1440p
73.0 FPS
2160p
34.4 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.8 FPS
1080p
136.0 FPS
1440p
102.7 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
43.4 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.8 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
129.7 FPS
1440p
119.0 FPS
2160p
59.4 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.8 FPS
1080p
203.0 FPS
1440p
188.7 FPS
1440p
178.0 FPS
2160p
105.4 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn