RX 590 So với R9 FURY - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.7 FPS
1080p
61.0 FPS
1440p
49.0 FPS
1440p
44.1 FPS
2160p
20.1 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.7 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
63.1 FPS
2160p
29.1 FPS
2160p
27.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.7 FPS
1080p
117.0 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
90.1 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
43.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.7 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
154.0 FPS
1440p
149.1 FPS
2160p
91.1 FPS
2160p
89.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn