RX 570 So với R9 FURY - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.0 FPS
1080p
61.0 FPS
1440p
39.1 FPS
1440p
44.1 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
58.1 FPS
1440p
63.1 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
27.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
117.0 FPS
1440p
85.1 FPS
1440p
90.1 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
43.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.0 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
144.1 FPS
1440p
149.1 FPS
2160p
87.1 FPS
2160p
89.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn