GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.7 FPS
1080p
95.1 FPS
1440p
59.4 FPS
1440p
67.5 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
32.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.7 FPS
1080p
130.1 FPS
1440p
78.4 FPS
1440p
86.5 FPS
2160p
37.7 FPS
2160p
41.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.7 FPS
1080p
151.1 FPS
1440p
105.4 FPS
1440p
113.5 FPS
2160p
53.7 FPS
2160p
57.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.7 FPS
1080p
197.1 FPS
1440p
164.4 FPS
1440p
172.5 FPS
2160p
99.7 FPS
2160p
103.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn