GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
100.1 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
71.1 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
34.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.0 FPS
1080p
135.1 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
90.1 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
43.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
156.1 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
117.1 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
59.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
202.1 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
176.1 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
105.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn