RX 5600 XT So với RTX 2060 - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.0 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
62.2 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
36.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
122.8 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
81.2 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
45.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
143.8 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
108.2 FPS
2160p
66.0 FPS
2160p
61.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
189.8 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
167.2 FPS
2160p
112.0 FPS
2160p
107.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn