RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Ghost Recon Wildlands Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ghost Recon Wildlands So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.0 FPS
1080p
75.0 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
56.0 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
110.0 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
75.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
131.0 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
102.0 FPS
2160p
66.0 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
177.0 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
161.0 FPS
2160p
112.0 FPS
2160p
104.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn