GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.0 FPS
1080p
80.9 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
58.7 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
115.9 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
77.7 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.0 FPS
1080p
136.9 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
104.7 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.0 FPS
1080p
182.9 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
163.7 FPS
2160p
105.0 FPS
2160p
108.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn