RX 590 So với GTX 1060 6GB - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.9 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
43.5 FPS
1440p
37.0 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
23.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.9 FPS
1080p
86.1 FPS
1440p
62.5 FPS
1440p
56.0 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.9 FPS
1080p
107.1 FPS
1440p
89.5 FPS
1440p
83.0 FPS
2160p
52.5 FPS
2160p
48.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.9 FPS
1080p
153.1 FPS
1440p
148.5 FPS
1440p
142.0 FPS
2160p
98.5 FPS
2160p
94.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn