RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.9 FPS
1080p
42.4 FPS
1440p
35.7 FPS
1440p
30.8 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
19.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.9 FPS
1080p
77.4 FPS
1440p
54.7 FPS
1440p
49.8 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
28.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.9 FPS
1080p
98.4 FPS
1440p
81.7 FPS
1440p
76.8 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
44.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.9 FPS
1080p
144.4 FPS
1440p
140.7 FPS
1440p
135.8 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
90.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn