R9 M280X So với RX 550X Mobile - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
11.3 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
8.2 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
5.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
46.3 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
27.2 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
14.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
67.3 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
54.2 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
30.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
113.3 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
113.2 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
76.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn