R9 M280X So với RX 480 Mobile - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 480 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 480 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
34.4 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
24.9 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
15.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
69.4 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
43.9 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
24.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
90.4 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
70.9 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
40.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
136.4 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
129.9 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
86.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn