R9 M280X So với RX 470 Mobile - Gears of War 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Gears of War 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 470 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 470 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
29.7 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
21.5 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
13.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
64.7 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
40.5 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
22.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
85.7 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
67.5 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
38.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
131.7 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
126.5 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
84.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn