RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
175.5 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
158.5 FPS
2160p
142.0 FPS
2160p
132.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
223.0 FPS
1080p
210.5 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
177.5 FPS
2160p
151.0 FPS
2160p
141.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
244.0 FPS
1080p
231.5 FPS
1440p
215.0 FPS
1440p
204.5 FPS
2160p
167.0 FPS
2160p
157.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
290.0 FPS
1080p
277.5 FPS
1440p
274.0 FPS
1440p
263.5 FPS
2160p
213.0 FPS
2160p
203.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn