GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
128.2 FPS
1440p
103.0 FPS
1440p
115.8 FPS
2160p
86.0 FPS
2160p
97.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
163.2 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
134.8 FPS
2160p
95.0 FPS
2160p
106.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
184.2 FPS
1440p
149.0 FPS
1440p
161.8 FPS
2160p
111.0 FPS
2160p
122.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.0 FPS
1080p
230.2 FPS
1440p
208.0 FPS
1440p
220.8 FPS
2160p
157.0 FPS
2160p
168.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn