RX 570 So với R9 390X - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.2 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
67.9 FPS
1440p
69.2 FPS
2160p
56.9 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.2 FPS
1080p
111.6 FPS
1440p
86.9 FPS
1440p
88.2 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.2 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
113.9 FPS
1440p
115.2 FPS
2160p
81.9 FPS
2160p
83.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.2 FPS
1080p
178.6 FPS
1440p
172.9 FPS
1440p
174.2 FPS
2160p
127.9 FPS
2160p
129.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn