RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
127.2 FPS
1440p
119.0 FPS
1440p
114.9 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
96.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
162.2 FPS
1440p
138.0 FPS
1440p
133.9 FPS
2160p
109.0 FPS
2160p
105.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
183.2 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
160.9 FPS
2160p
125.0 FPS
2160p
121.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
234.0 FPS
1080p
229.2 FPS
1440p
224.0 FPS
1440p
219.9 FPS
2160p
171.0 FPS
2160p
167.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn