RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.7 FPS
1080p
106.3 FPS
1440p
77.1 FPS
1440p
96.1 FPS
2160p
64.3 FPS
2160p
80.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.7 FPS
1080p
141.3 FPS
1440p
96.1 FPS
1440p
115.1 FPS
2160p
73.3 FPS
2160p
89.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.7 FPS
1080p
162.3 FPS
1440p
123.1 FPS
1440p
142.1 FPS
2160p
89.3 FPS
2160p
105.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.7 FPS
1080p
208.3 FPS
1440p
182.1 FPS
1440p
201.1 FPS
2160p
135.3 FPS
2160p
151.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn