TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.1 FPS
1080p
152.7 FPS
1440p
134.7 FPS
1440p
128.1 FPS
2160p
88.6 FPS
2160p
85.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.1 FPS
1080p
187.7 FPS
1440p
153.7 FPS
1440p
147.1 FPS
2160p
97.6 FPS
2160p
94.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.1 FPS
1080p
208.7 FPS
1440p
180.7 FPS
1440p
174.1 FPS
2160p
113.6 FPS
2160p
110.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
262.1 FPS
1080p
254.7 FPS
1440p
239.7 FPS
1440p
233.1 FPS
2160p
159.6 FPS
2160p
156.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn