RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
160.1 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
134.7 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
88.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
195.1 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
153.7 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
97.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
216.1 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
180.7 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
113.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
237.0 FPS
1080p
262.1 FPS
1440p
218.0 FPS
1440p
239.7 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
159.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn