GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
89.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
108.0 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
135.0 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
83.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
194.0 FPS
2160p
123.0 FPS
2160p
129.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn