RX VEGA 6 So với R9 M280X - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.5 FPS
1080p
20.3 FPS
1440p
7.0 FPS
1440p
17.5 FPS
2160p
4.5 FPS
2160p
11.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.5 FPS
1080p
55.3 FPS
1440p
26.0 FPS
1440p
36.5 FPS
2160p
13.5 FPS
2160p
20.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.5 FPS
1080p
76.3 FPS
1440p
53.0 FPS
1440p
63.5 FPS
2160p
29.5 FPS
2160p
36.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.5 FPS
1080p
122.3 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
122.5 FPS
2160p
75.5 FPS
2160p
82.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn