RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
160.4 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
104.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
195.4 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
123.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
65.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
216.4 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
81.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
237.0 FPS
1080p
262.4 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
209.0 FPS
2160p
119.0 FPS
2160p
127.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn