GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
99.8 FPS
1440p
57.3 FPS
1440p
65.2 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
35.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
134.8 FPS
1440p
76.3 FPS
1440p
84.2 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
44.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
155.8 FPS
1440p
103.3 FPS
1440p
111.2 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
60.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
201.8 FPS
1440p
162.3 FPS
1440p
170.2 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
106.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn