RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.2 FPS
1080p
45.5 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
29.4 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
16.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
98.2 FPS
1080p
80.5 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
48.4 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
25.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.2 FPS
1080p
101.5 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
75.4 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
41.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.2 FPS
1080p
147.5 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
134.4 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
87.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn