TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.2 FPS
1080p
238.5 FPS
1440p
34.0 FPS
1440p
139.1 FPS
2160p
16.9 FPS
2160p
69.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
93.2 FPS
1080p
273.5 FPS
1440p
53.0 FPS
1440p
158.1 FPS
2160p
25.9 FPS
2160p
78.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.2 FPS
1080p
294.5 FPS
1440p
80.0 FPS
1440p
185.1 FPS
2160p
41.9 FPS
2160p
94.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.2 FPS
1080p
340.5 FPS
1440p
139.0 FPS
1440p
244.1 FPS
2160p
87.9 FPS
2160p
140.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn