GTX 1660 So với RX 590 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.9 FPS
1080p
109.8 FPS
1440p
72.3 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
36.1 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.9 FPS
1080p
144.8 FPS
1440p
91.3 FPS
1440p
83.0 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.9 FPS
1080p
165.8 FPS
1440p
118.3 FPS
1440p
110.0 FPS
2160p
61.1 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.9 FPS
1080p
211.8 FPS
1440p
177.3 FPS
1440p
169.0 FPS
2160p
107.1 FPS
2160p
103.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn