GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.8 FPS
1080p
149.4 FPS
1440p
82.2 FPS
1440p
87.1 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
43.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.8 FPS
1080p
184.4 FPS
1440p
101.2 FPS
1440p
106.1 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
52.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.8 FPS
1080p
205.4 FPS
1440p
128.2 FPS
1440p
133.1 FPS
2160p
66.0 FPS
2160p
68.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
242.8 FPS
1080p
251.4 FPS
1440p
187.2 FPS
1440p
192.1 FPS
2160p
112.0 FPS
2160p
114.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn