RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
148.2 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
86.5 FPS
2160p
45.0 FPS
2160p
43.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
183.2 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
105.5 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
52.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
204.2 FPS
1440p
135.0 FPS
1440p
132.5 FPS
2160p
70.0 FPS
2160p
68.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
250.2 FPS
1440p
194.0 FPS
1440p
191.5 FPS
2160p
116.0 FPS
2160p
114.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn