RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.7 FPS
1080p
77.8 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
45.4 FPS
2160p
25.5 FPS
2160p
22.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.7 FPS
1080p
112.8 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
64.4 FPS
2160p
34.5 FPS
2160p
31.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.7 FPS
1080p
133.8 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
91.4 FPS
2160p
50.5 FPS
2160p
47.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.7 FPS
1080p
179.8 FPS
1440p
157.0 FPS
1440p
150.4 FPS
2160p
96.5 FPS
2160p
93.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn