RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.0 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.0 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
210.0 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
170.0 FPS
2160p
115.0 FPS
2160p
109.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn